O NAS STATUT DEKLARACJA PRZETARGI KONTAKTKoleżanki i Koledzy.

     Pragniemy poinformować, że w kwietniu 2011 roku rozpoczęło działalność Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy, którego głównym celem jest wspieranie sztuki lalkarskiej i szkolnictwa lalkarskiego a w szczególności inicjatyw artystycznych, naukowych, edukacyjnych i organizacyjnych Wydziału Sztuki Lalkarskiej oraz Białostockiego Teatru Lalek, a także promowanie innych wartościowych projektów teatralnych. Realizacja w/w celów odbywać się będzie między innymi poprzez pozyskiwanie środków i współorganizowanie imprez teatralnych o charakterze krajowym i międzynarodowym, współfinansowanie inicjatyw programowych kadry dydaktycznej oraz wspieranie inicjatyw teatralnych absolwentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej.
     Wszystkich , którzy chcieliby wesprzeć działania stowarzyszenia zapraszamy do wpisywania się na listę członków w siedzibie stowarzyszenia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej, przy ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku. Roczna składka członkowska wynosi 120 zł.

Akademia Teatralna Wydział Sztuki Lalkarskiej