O NAS STATUT DEKLARACJA PRZETARGI KONTAKT


Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby uczestników VI Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku
Specyfikacja - data publikacji 25 kwietnia 2012r.
Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 25 kwietnia 2012r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 9 maja 2012r.